Sophie Booijink

Sophie Booijink

Sinds september 2011 ben ik werkzaam als fysiotherapeute bij het Medisch Bewegingscentrum Utrecht. Op dit moment ben ik in de afrondende fase van de master kinderfysiotherapie. Ik heb ruime ervaring in het behandelen van kinderen met autisme, orthopedische en sport gerelateerde klachten en schrijfproblemen. Ik geniet van de 1 op 1 aandacht die de kinderfysiotherapeut kan bieden. De uitdaging in kinderfysiotherapie vind ik het spelenderwijs leren.

 

Wij beschikken in onze praktijk zowel over de M-ABC-2‘Movement Assesment Battery for Children-test, versie 2’ als de AIMS ‘Alberta Infant Motor Scale’. Beide testen zijn in Nederland en wereldwijd de meest gebruikte test voor het vroegtijdig vaststellen van motorische problemen bij baby’s en kinderen. Met behulp van Nederlandse gestandaardiseerde normen kan beoordeeld worden of een kind een motorische achterstand heeft ten opzichte van leeftijdsgenoten. U kunt ten alle tijden een test laten afnemen, met de vraag of behandelen zinvol is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

 

Door studie/cursussen ben ik ook gespecialiseerd geraakt in het Mulligan Concept, Kinesio-taping, ABO (ademhaling- bewustwording en ontspanningsoefeningen) Sinds 2012 ben ik stagebegeleider voor de Hogeschool Utrecht.

 

Op dit moment ben ik bezig met mijn Masterthesis onderzoek, hierbinnen doe ik onderzoek naar het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB-2017) en de ontwikkeling van de executieve functies bij kinderen in de leeftijd van 4-5 jaar. Daarnaast participeer ik in een onderzoek voor het bepalen van de normwaarden op de 6minutenwandeltest voor kinderen in de leeftijd 4-18 jaar.