Tarieven fysiotherapie

Code Prestatie Bedrag
1000 Zitting fysiotherapie € 38,75
1200 Zitting manuele therapie €  55,75
1700 Extra lange zitting fysiotherapie €  69,75
1920 Telefonische zitting per 10 min. €  26,75
1850 Screening (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) €  24,25
1860 Intake en onderzoek na screening voor fysiotherpie €  52,30
1870 Intake/onderzoek na verwijzing voor fysiotherapie €  52,45
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €  77,05
1001 Toeslag voor uitbehandeling (= aan huis) €  19,25
1002 Inrichtingstoeslag (= b.v. in zorgcentrum) €  19,25
1003 Toeslag buiten reguliere werktijden €  30,00
1103 Instructie/overleg ouders van de patiënt €  55,75
1960 Niet nagekomen afspraak €  29,10
1900 Eenvoudige korte rapporten €  48,25
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten €  87,50

.