Manuele therapie

Centraal in de manuele therapie staat het verbeteren van het bewegen binnen de gewrichten. Het bewegingsapparaat, waartoe naast alle gewrichten ook bijbehorende spieren en zenuwen behoren, is een functionele eenheid. Als alles goed is gaat bewegen bijna vanzelf, pijnvrij en doorgaans bijna automatisch in een volgorde die efficiënt is om je doelen te bereiken.

 

Bij klachten beweegt ergens in de beweegketen een of meerdere gewrichten niet meer als bedoeld waardoor het individuele bewegingspatroon verstoord raakt. Daarbij kunnen naast gewrichtspijn ook spier- en peesklachten ontstaan en beperkingen geven in de bewegingsvrijheid. Wanneer vastgesteld is waardoor klachten ontstaan en niet verdwijnen herstelt de manueeltherapeut de bewegingsfunctie van de betrokken gewrichten in de beweegketen zodat er met enig oefenen weer pijnvrij en in normale bereik bewogen kan worden.

 

Dit doet de manueeltherapeut door de verschillende structuren in de praktijk met de hand ten opzichte van elkaar te bewegen in de juiste specifieke richting om ruimte te creëren en blokkades op te heffen. Dit kan heel rustig maar ook door middel van het in de volksmond bekende “kraken” of manipuleren.

Verwijzing en vergoeding

 

Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit.
De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de manueel therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Wie?

 

Voor manuele therapie kunt u terecht bij Erica Lazonder.