Nieuws

Wijzigingen openingstijden 30-08-2021 t/m 18-09-2021.

Ivm vakantie passen wij onze openingstijden tussen 30-08-2021 en 18-09-2021 tijdelijk aan.

 • Maandag: 08:0017:00
 • Dinsdag: 08:00 – 21:00
 • Woensdag: 08:00 – 21:00
 • Donderdag: 08:00 – 21:00
 • Vrijdag: 08:00 – 18:00

Zaterdagen zijn wij open van 08:00 tot 12:00

Tot snel!

Regelgeving omtrent fitness. (25-05-2021)

Binnen sporten (RIVM richtlijn)

Er kan weer beperkt binnen gesport worden. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. 

 • Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel. Groepslessen zijn voor meer dan twee personen vanaf 18 jaar en ouder niet toegestaan.
 • Het is wel toegestaan dat meerdere groepjes van maximaal 2 personen van achttien jaar en ouder in dezelfde ruimte sporten. Zij dienen altijd anderhalve meter afstand van elkaar en de instructeurs te houden. Dit mag met een maximum van 30 personen per ruimte. Dit is exclusief instructeurs.
 • Een instructeur mag niet meerdere groepjes van 2 mensen tegelijkertijd lesgeven. De instructeur mag wel tussen de groepjes rondlopen en dient daarbij altijd anderhalve meter afstand houden. 
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. 
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. 

LET OP! Deze huisregels blijven geleden.

Om er voor te zorgen dat wij veilig open kunnen blijven en dat u verantwoord medisch kunt blijven bewegen:

 • Draag tussen de apparaten door op de juiste manier uw mondkapje.
 • Desinfecteer zelf direct na gebruik elk apparaat.
 • 1 apparaat ertussen vrijhouden.

Revalidatietraining (ex-)corona patiënten

Wij bieden hulp aan herstellende COVID-19 patiënten. Fysiotherapie kan van enorme meerwaarde zijn, zo stelt het Radboud UMC in een behandeladvies. Hierin wordt aangegeven dat corona patiënten zo snel mogelijk, zodra hun toestand het toelaat, fysiotherapie moeten krijgen.
Corona patiënten krijgen te maken met ademhalingsproblemen en fysieke problemen doordat zij langdurig inactief zijn. Denk aan de afname van spiermassa en kracht. Iemand die een hele dag op bed rust, verliest ongeveer 5% van zijn totale spiermassa en algemene conditie per dag. Samen met de patiënt kan de fysiotherapeut vanaf het begin werken aan de kracht- en conditieopbouw.
Indien noodzakelijk komen wij ook bij u aan huis. Het traject vindt verder plaats in onze goed oefenzaal.
Afhankelijk van uw toestand wordt bepaald of de fysiotherapeut bij u aan huis komt of dat u in staat bent naar de praktijk te komen. Voor een aan huisbezoek dient u wel een aanvullende verwijzing te hebben. Voor elk individu wordt er een persoonlijk oefenprogramma opgesteld aan de hand van het behandeladvies.
Zodra het mogelijk is, kunt u naar de praktijk komen om de training voort te zetten. Het kan ook zo zijn dat u direct in staat bent om naar de praktijk te komen en dat de therapeut niet bij u aan huis komt.
In alle gevallen is het doel van de behandelingen om u weer deel te kunnen laten nemen aan uw dagelijkse activiteiten.

Meer info hier.

Dringend advies tot dragen van mondkapjes

Nieuwsbericht | 30-09-2020 | 18:17

In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken. Vooruitlopend hierop, is vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes zoals:

 • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
 • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
 • Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

Het precieze advies en definities van publieke binnenruimtes worden uiterlijk aanstaande vrijdag 2 oktober om 18.00 uur in meer detail bekendgemaakt.

Fysiotherapie en corona.

Heeft u fysieke klachten, maar durft u de deur niet langer uit door angst over Covid-19/Coronavirus? Als fysiotherapeuten begrijpen wij deze zorg en ongerustheid. Maar ook nu kunnen wij u helpen. Voor noodzakelijke fysiotherapeutische behandelingen, welke de huisartsen en ziekenhuizen ontlasten, bezoeken wij u – met inachtneming van hygiënemaatregelen – aan huis. Ook bieden wij per 16 maart jl. per social media en e-mail thuisoefeningen aan. Door een fysiotherapeut en passend bij uw wensen. Samen met u houden wij u ook tijdens de Coronaviruscrisis in beweging.

Informatie corona virus

Beste fysiotherapeut,
Het hoeft geen betoog dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties voor ons allemaal heeft. Vanmiddag was er overleg op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren. Het overleg concentreerde zich voornamelijk op het in stand houden van de acute zorg die door ziekenhuizen en huisartsen wordt geleverd.  Het KNGF heeft naar aanleiding van signalen die we vanuit onze achterban ontvingen, ingebracht dat huisartsen een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Denk aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten.

Fysiotherapeuten dienen bij noodzakelijke zorg maximaal gebruik te (kunnen) maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Om dat mogelijk te maken overleggen we verder met de zorgverzekeraars. Voor eventuele fysiotherapeutische behandeling van besmette patiënten worden speciale plekken (Regionaal Overleg Acute Zorg) ingericht.

In de zijlijn kwam het gegeven aan bod dat patiënten lijken weg te blijven vanwege eerder advies van het Ministerie van VWS en het RIVM om 1,5 meter afstand te houden en zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Afgesproken is dat het OMT van het Ministerie komt met een nadere uitwerking van dit advies. Een uitwerking waarin aangegeven wordt hoe zorgverleners en patiënten met dit advies om kunnen gaan.

Het KNGF legt de komende dagen de definitie van ‘noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, die tevens ontlastend voor huisartsen en ziekenhuizen is’ voor aan VWS en Zorgverzekeraars Nederland. We geven daarbij aan onder welke omstandigheden en voorwaarden fysiotherapeuten die noodzakelijke zorg kunnen leveren. We stellen een Expert Team Corona aan dat bestaat uit 2 vertegenwoordigers vanuit de werkgevers, 2 vanuit de samenwerkingsverbanden, 2 namens de Actiegroep, 1 vertegenwoordiger vanuit de Beroepsinhoudelijke Verenigingen en 1 vanuit de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Voorzitter van dit Expert Team Corona is KNGF-bestuurslid Henk Jansen. Het team buigt zich ook over de gevolgschade van het coronavirus en de mogelijkheden van financiële steun door diverse overheden en zorgverzekeraars.     

Het KNGF heeft ook het probleem van dreigende liquiditeit aangekaart. Van de zijde van zorgverzekeraars is aangegeven dat faillissementen om deze reden door hen voorkomen zouden moeten worden. Bij acute faillissementen worden praktijkhouders aangeraden contact op te nemen met hun preferente zorgverzekeraar. 

Guido van Woerkom

Privacyverklaring

Op dit moment is Paramedisch Centrum Lazonder Utrecht B.V., Paramedisch Centrum West en het Medisch Bewegingscentrum Utrecht hard bezig met het opstellen van de privacyverklaring omtrent de nieuwe Europese regelgeving betreffende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Meer informatie omtrent deze nieuwe regelgeving kunt u hier vinden.