Nieuws

Openingstijden (update 15-12-2020)

Donderdag 24 december:

8:00 – 15:00

Vrijdag 25 december:

Gesloten

Zaterdag 26 december:

Gesloten

Donderdag 31 december:

8:00 – 15:00

Vrijdag 1 januari:

Gesloten

Dringend advies tot dragen van mondkapjes

Nieuwsbericht | 30-09-2020 | 18:17

In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken. Vooruitlopend hierop, is vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes zoals:

  • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
  • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
  • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
  • Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

Het precieze advies en definities van publieke binnenruimtes worden uiterlijk aanstaande vrijdag 2 oktober om 18.00 uur in meer detail bekendgemaakt.

Fysiotherapie en corona.

Heeft u fysieke klachten, maar durft u de deur niet langer uit door angst over Covid-19/Coronavirus? Als fysiotherapeuten begrijpen wij deze zorg en ongerustheid. Maar ook nu kunnen wij u helpen. Voor noodzakelijke fysiotherapeutische behandelingen, welke de huisartsen en ziekenhuizen ontlasten, bezoeken wij u – met inachtneming van hygiënemaatregelen – aan huis. Ook bieden wij per 16 maart jl. per social media en e-mail thuisoefeningen aan. Door een fysiotherapeut en passend bij uw wensen. Samen met u houden wij u ook tijdens de Coronaviruscrisis in beweging.

Informatie corona virus

Beste fysiotherapeut,
Het hoeft geen betoog dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties voor ons allemaal heeft. Vanmiddag was er overleg op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren. Het overleg concentreerde zich voornamelijk op het in stand houden van de acute zorg die door ziekenhuizen en huisartsen wordt geleverd.  Het KNGF heeft naar aanleiding van signalen die we vanuit onze achterban ontvingen, ingebracht dat huisartsen een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Denk aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten.

Fysiotherapeuten dienen bij noodzakelijke zorg maximaal gebruik te (kunnen) maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Om dat mogelijk te maken overleggen we verder met de zorgverzekeraars. Voor eventuele fysiotherapeutische behandeling van besmette patiënten worden speciale plekken (Regionaal Overleg Acute Zorg) ingericht.

In de zijlijn kwam het gegeven aan bod dat patiënten lijken weg te blijven vanwege eerder advies van het Ministerie van VWS en het RIVM om 1,5 meter afstand te houden en zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Afgesproken is dat het OMT van het Ministerie komt met een nadere uitwerking van dit advies. Een uitwerking waarin aangegeven wordt hoe zorgverleners en patiënten met dit advies om kunnen gaan.

Het KNGF legt de komende dagen de definitie van ‘noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, die tevens ontlastend voor huisartsen en ziekenhuizen is’ voor aan VWS en Zorgverzekeraars Nederland. We geven daarbij aan onder welke omstandigheden en voorwaarden fysiotherapeuten die noodzakelijke zorg kunnen leveren. We stellen een Expert Team Corona aan dat bestaat uit 2 vertegenwoordigers vanuit de werkgevers, 2 vanuit de samenwerkingsverbanden, 2 namens de Actiegroep, 1 vertegenwoordiger vanuit de Beroepsinhoudelijke Verenigingen en 1 vanuit de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Voorzitter van dit Expert Team Corona is KNGF-bestuurslid Henk Jansen. Het team buigt zich ook over de gevolgschade van het coronavirus en de mogelijkheden van financiële steun door diverse overheden en zorgverzekeraars.     

Het KNGF heeft ook het probleem van dreigende liquiditeit aangekaart. Van de zijde van zorgverzekeraars is aangegeven dat faillissementen om deze reden door hen voorkomen zouden moeten worden. Bij acute faillissementen worden praktijkhouders aangeraden contact op te nemen met hun preferente zorgverzekeraar. 

Guido van Woerkom

Vacature:

Voor het Paramedisch Centrum Lazonder Utrecht B.V,het  Paramedisch Centrum West B.V. en het Medisch Bewegingscentrum Utrecht zijn wij per direct op zoek naar een:

Psychosomatisch fysiotherapeut m/v (ZZP basis)

 

Wil jij graag werken als psychosomatisch fysiotherapeut voor het Paramedisch Centrum Lazonder Utrecht B.V, het  Paramedisch Centrum West B.V. en het Medisch Bewegingscentrum Utrecht als zzp-er/ oproepkracht, stuur dan je CV naar mbu@medisch-fit.nl.

 

Privacyverklaring

Op dit moment is Paramedisch Centrum Lazonder Utrecht B.V., Paramedisch Centrum West en het Medisch Bewegingscentrum Utrecht hard bezig met het opstellen van de privacyverklaring omtrent de nieuwe Europese regelgeving betreffende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Meer informatie omtrent deze nieuwe regelgeving kunt u hier vinden.