Nieuws

Medisch Bewegingscentrum Utrecht (MBU) mag 1 juli weer volledig open!!!

Medisch Bewegingscentrum Utrecht  (MBU)  mag 1 juli weer volledig open!!!

Vanaf 1 juli 2020 is iedereen weer van harte welkom om te komen fitnessen, ook de groepslessen kunnen weer van start.
We houden ons wel aan de 1,5 meter afstand. Vanzelfsprekend zullen we alle richtlijnen van het RIVM en het KNGF volgen.
Daarom hebben de volgende vragen op een rijtje gezet:

Vragen voor de gezondheidscheck

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de patiënt/cliënt niet onder behandeling of niet op de training komen. De behandeling of training moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

  1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? 
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Wilt u daarnaast:
Zoveel mogelijk in sportkleding bij ons komen, uiteraard wel graag uw schoenen wisselen.
Zelf een bidon en een groot badlaken meenemen.
1,5 meter afstand houden.
Maximaal 10 personen tegelijkertijd in de fitness ruimte  ( excl. fysiotherapie, groepslessen en personeel)

Indien u wilt reserveren, dan kan dat altijd. Wij houden dan rekening met uw tijdsverzoek.
email: mbu@medisch-fit.nl, tel.: 030-2721583  of aan de balie.

De openingstijden zijn de eerste tijd nog enigszins aangepast.

Maandag t/m vrijdag : 08.00 – 21.00 uur
Zaterdag                       : 08.00 – 12.00 uur   


We hopen u vanaf 1 juli weer allemaal bij ons aan het trainen te zien.

Uw MBU team

Fysiotherapie en corona.

Heeft u fysieke klachten, maar durft u de deur niet langer uit door angst over Covid-19/Coronavirus? Als fysiotherapeuten begrijpen wij deze zorg en ongerustheid. Maar ook nu kunnen wij u helpen. Voor noodzakelijke fysiotherapeutische behandelingen, welke de huisartsen en ziekenhuizen ontlasten, bezoeken wij u – met inachtneming van hygiënemaatregelen – aan huis. Ook bieden wij per 16 maart jl. per social media en e-mail thuisoefeningen aan. Door een fysiotherapeut en passend bij uw wensen. Samen met u houden wij u ook tijdens de Coronaviruscrisis in beweging.

Informatie corona virus

Beste fysiotherapeut,
Het hoeft geen betoog dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties voor ons allemaal heeft. Vanmiddag was er overleg op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren. Het overleg concentreerde zich voornamelijk op het in stand houden van de acute zorg die door ziekenhuizen en huisartsen wordt geleverd.  Het KNGF heeft naar aanleiding van signalen die we vanuit onze achterban ontvingen, ingebracht dat huisartsen een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Denk aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten.

Fysiotherapeuten dienen bij noodzakelijke zorg maximaal gebruik te (kunnen) maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Om dat mogelijk te maken overleggen we verder met de zorgverzekeraars. Voor eventuele fysiotherapeutische behandeling van besmette patiënten worden speciale plekken (Regionaal Overleg Acute Zorg) ingericht.

In de zijlijn kwam het gegeven aan bod dat patiënten lijken weg te blijven vanwege eerder advies van het Ministerie van VWS en het RIVM om 1,5 meter afstand te houden en zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Afgesproken is dat het OMT van het Ministerie komt met een nadere uitwerking van dit advies. Een uitwerking waarin aangegeven wordt hoe zorgverleners en patiënten met dit advies om kunnen gaan.

Het KNGF legt de komende dagen de definitie van ‘noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, die tevens ontlastend voor huisartsen en ziekenhuizen is’ voor aan VWS en Zorgverzekeraars Nederland. We geven daarbij aan onder welke omstandigheden en voorwaarden fysiotherapeuten die noodzakelijke zorg kunnen leveren. We stellen een Expert Team Corona aan dat bestaat uit 2 vertegenwoordigers vanuit de werkgevers, 2 vanuit de samenwerkingsverbanden, 2 namens de Actiegroep, 1 vertegenwoordiger vanuit de Beroepsinhoudelijke Verenigingen en 1 vanuit de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Voorzitter van dit Expert Team Corona is KNGF-bestuurslid Henk Jansen. Het team buigt zich ook over de gevolgschade van het coronavirus en de mogelijkheden van financiële steun door diverse overheden en zorgverzekeraars.     

Het KNGF heeft ook het probleem van dreigende liquiditeit aangekaart. Van de zijde van zorgverzekeraars is aangegeven dat faillissementen om deze reden door hen voorkomen zouden moeten worden. Bij acute faillissementen worden praktijkhouders aangeraden contact op te nemen met hun preferente zorgverzekeraar. 

Guido van Woerkom

Vacature:

Voor het Paramedisch Centrum Lazonder Utrecht B.V,het  Paramedisch Centrum West B.V. en het Medisch Bewegingscentrum Utrecht zijn wij per direct op zoek naar een:

Psychosomatisch fysiotherapeut m/v (ZZP basis)

 

Wil jij graag werken als psychosomatisch fysiotherapeut voor het Paramedisch Centrum Lazonder Utrecht B.V, het  Paramedisch Centrum West B.V. en het Medisch Bewegingscentrum Utrecht als zzp-er/ oproepkracht, stuur dan je CV naar mbu@medisch-fit.nl.

 

Privacyverklaring

Op dit moment is Paramedisch Centrum Lazonder Utrecht B.V., Paramedisch Centrum West en het Medisch Bewegingscentrum Utrecht hard bezig met het opstellen van de privacyverklaring omtrent de nieuwe Europese regelgeving betreffende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Meer informatie omtrent deze nieuwe regelgeving kunt u hier vinden.