Bekkenfysiotherapie

Bekkenbodemtherapie wordt gegeven aan mensen die last hebben van incontinentie, obstipatie, verzakkingen en pijnklachten. Vaak zijn de klachten ontstaan door het disfunctioneren van de bekkenbodemspieren.
De bekkenbodemspieren zorgen voor sluiten, openen en dragen van de buikorganen. De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Daardoor kunnen ze niet goed functioneren waardoor stoornissen kunnen optreden.

 

Deze stoornissen kunnen zijn:

– stress

– incontinentie ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning

– urge-incontinentie: veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen

– faecale incontinentie: ongewild verlies van ontlasting

– obstipatie: moeizaam kwijt kunnen van ontlasting

– verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen

– pijnklachten in de bekkenregio.

 

De therapeut geeft u advies en kan u helpen om de functiestoornis van de bekkenbodemspieren te verbeteren. Naast de oefeningen ter bewustwording van aan- en ontspanning van de bekkenbodemspieren, kunt u ook denken aan tips over ademhaling, houding en toiletgedrag.

 

De Bekkenbodem

 

De bekkenbodem bestaat vooral uit een spierplaat en heeft drie functies, namelijk steunen (van blaas, baarmoeder en darm), openen en sluiten.

De Bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Ook kan het zijn dat de Bekkenbodemspieren niet op de goede manier of op het juiste moment functioneren, waardoor stoornissen optreden.


De klachten

 

Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen kan problemen krijgen doordat de bekkenbodem niet goed functioneert.
Dit kan bijvoorbeeld optreden na een bevalling, in de overgang, na meerdere blaasontstekingen of na een buik- of prostaatoperatie.
Soms hangen de klachten samen met medicijngebruik, met andere ziekten of met psychische factoren, zoals verdriet, onderdrukte emoties, spanningen of een zware mentale belasting. En soms is de oorzaak onduidelijk.
Enkele veel voorkomende Bekkenbodemklachten zijn:
ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stressincontinentie)
veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, te onderdrukken aandrang om te plassen( urge-incontinentie)
ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie)
het bij herhaling slechts moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen
in sommige gevallen, pijn in de onderbuik, rond de anus of geslachtsdelen of bij gemeenschap.


Wat is bekkenbodemtherapie of wat zijn bekkenbodemoefeningen?

 

Bekkenbodemtherapie is een methode waarbij u leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze te trainen en goed te gebruiken.
Een fysiotherapeut, die gespecialiseerd is in de bekkenbodemproblemen, kan u door middel van oefeningen leren de spieren van de bekkenbodem aan te spannen en/of te ontspannen en bewust te gebruiken. Soms is een operatie onvermijdelijk, toch is het dan zinvol dat de bekkenbodem het zo goed mogelijk doet voor de operatie; dit helpt voorkomen dat dezelfde klachten terugkomen.


Hoe verloopt de bekkenbodemtherapie?

 

De fysiotherapeut vraagt eerst wat uw klachten zijn. Hierna geeft de fysiotherapeut uitleg over de ligging en de functie van de bekkenbodemspieren, de functie van de blaas en de darm en de samenwerking tussen de bekkenbodemspieren en de blaas, de vagina en de darm..
De fysiotherapeut vraagt eerst wat uw klachten precies zijn, om in overleg met u een goed plan voor behandeling op te stellen. De behandeling begint vaak met een aantal testen om te bekijken of de spanning van de bekkenbodemspieren normaal is, en hoe snel u de spieren kunt aanspannen en ontspannen. Het testen gebeurt met oefeningen zoals: ‘probeer de schede te sluiten en in te trekken’ of ‘probeer een wind tegen te houden’.

Nadat u heeft geleerd om de spieren op een goede wijze te gebruiken is belangrijk dat deze bewegingen deel gaan uitmaken van uw dagelijkse bezigheden.
Dit kan bijvoorbeeld door het oefenen van houdingen en bewegingen waarbij u min of meer
automatisch de bekkenbodemspieren goed aanspant.
Ook leert u hoe u de spieren goed kunt ontspannen, bijvoorbeeld bij toiletbezoek of seksuele
gemeenschap. Daarnaast adviseert de fysiotherapeut u hoe u kunt voorkomen dat er onnodige druk op de bekkenbodem ontstaat.


Algemene adviezen

 

Zorg voor goed doorademen bij bukken, buigen en tillen. Houd de adem niet in, zet de adem niet vast, maar adem door bij deze bewegingen. Probeer veel hoesten te voorkomen (niet roken). Probeer een juiste zithouding en ontspannen bewegingen aan te leren: niet vanuit het bovenlichaam, maar vanuit het bekken.
Een verkeerde manier van bewegen brengt onnodige belasting van de rug en de bekkenbodem met zich mee. Neem de tijd op het toilet. Veel bekkenbodemproblemen zijn te voorkomen door minder gehaast te plassen en te ontlasten. Het is belangrijk dit op uw gemak te doen en u zoveel mogelijk te ontspannen. Wilt u nog meer over Bekkenbodemtherapie weten, neem dan contact op met: Erica Lazonder